Boynuz Eşik Tanıtım
Saygıdeğer misafirler,
Kemençeye gönül veren saygıdeğer katılımcılar;

Öncelikle Kemençe Çevresi proğramını organize eden ve tüm emeği geçen dostlarımıza saygılarımızı sunuyoruz,

Her fırsat bulduğumuz zamanlarda uzun yıllardan beri amatörce bir uğraşı olarak sedef ve kemençe üzerinde yapmakta olduğumuz çalışmalarımız halen devam etmektedir. Yakın bir tarihte ev ortamından ev dışı ortamına alarak ; Beykoz‘ da bulunan SEDEFHANE adlı atölyemizde çalışmalarımızı oğlum Serhat Hilmi Baydar ile birlikte sürdürmekteyiz. Klasik kemençeye gönül veren tüm Distinguished guests,
Honorable participants who are keen to the classic Kemence;
First of all, we present our respects to all of our friends who organize the 3rd classic Kemence environment organization,

We have been working on mother of pearl and kemence for many years as an amateurish undertaking for many years. Taking the home environment away from home in a recent history; We continue our work with our son Serhat Baydar in our workshop named Sedefhane in Beykoz. A firm grasp of all the classic as is master kemençeye gönül who is the most wanted and most important is the property; instrument’s waits, appealing to their ears and feelings specific to instrument voice be call opinion. Each performer has tried different wooden materials and (wooden) procedures in order to find this feature, and labor-intensive studies have been carried out in order to get appropriate results by anticipating different applications.

Each of the different varieties of reeds, excels in harvesting, as well as performing. We are also passionately excited; With the efforts to produce kemençes with different voices in the production phase and it is still continuing. The wood-related materials and types used for the threshold between the works related to the sound have priority. In addition to our wooden threshold work, we continued our trial work with other materials, and among these workings we took part in our trial work from horn material. We have cut the threshold from this material and have come to the stage of sound trial, Precious classic kemence performer and Yıldız Technical University Art and Design Faculty Music and Performing Arts Asst. Assoc. Aslıhan Eruzun ÖZEL, We met with the special lady and provided this presentation program with valuable contributions to the 3rd organized Kemence Environment organization.

• If there are no metallic sounds on the instrument,
• That the voices characterize the tone,
• Kemence correctly reflects the ” hım hım ” voice that has existed since the past,
• Even the most voluminous and scarlet voiced kemence has increased the volume and expressed a beautiful tone.

After this date, we have taken our most care to combine the reed with such a material in laboratory studies we have done together and we believed that we have different results.
We have worked together with my son Serhat Baydar. When planning a presentation, we think it would be appropriate to make this presentation around the 3rd organized classic Kemence, which will be organized recently, in order to share the positive result. Today we are excited and happy to share this work with you.
We would like to thank you for your interest.

Best Regards,
SEDEFHANE Art Workshop

Note : SEDEFHANE Art Workshop, Mr. Erdoğan Baydar ‘ s made by the ‘’classical Kemençe’’ was designed and tested for the first time, regarding the patent registration, the Works of the Turkish Music ‘’Kemençe lovers’’ and ‘’Kemençeviler’’ are declared in the ‘’Yıldız Technical University Vedat KOSAL’’ conference hall and studies are continuing for the utility model patent study.üstadların malumu olduğu üzere en çok aradığı ve en önemli olan özellik; Sazından beklediği, saza özgü, kendi kulağına ve duygularına hitap eden sesi aramak olmuştur. Her icracı bu özelliği bulabilmek amacıyla farklı ahşap malzeme ve (ahşap) usüller denemiş, farklı uygulamalar yaparak beklentiye uygun sonuçlar almak üzere, emek-yoğun çalışmalar yapılmıştır. Her sazın farklılık arz etmesi, hem sazı yapana, hem de icra edene ayrı ayrı heyecan vermektedir.
Bizim de acizane bu heyecanımız ; yapım aşamasında farklı seslere haiz kemençeler üretme çabaları ile sürmüş ve halen sürmektedir. Ses ile ilgili olan çalışmalar arasında eşik için kullanılan ahşap cinsi malzeme ve türleri öncelikli olmuştur. Ahşap eşik çalışmalarımızın yanı sıra diğer malzemeler ile deneme çalışmalarımız devam ederken bu çalışmalar içerisinde boynuz malzemeden deneme çalışmalarımız arasında yer almış. Bu malzemeden eşik kesmiş ve ses deneme aşamasına gelmişken, Değerli klasik kemençe icracısı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Yrd. Doç. Aslıhan Eruzun Özel hanımefendi ile görüşerek bu sunum proğramını, düzenlenen 3. ncü Kemençe Çevresi organizasyonun içerisinde yer almasını değerli katkıları ile sağlamış olduk.

 Enstrumanda ki metalik seslerin yok olduğu,
 Seslerin tonunu karakterize ettiğini,
 Kemençe de geçmişten beri varolan ‘’ hım hım ‘’ sesini doğru olarak yansıttığını,
 En volümsüz ve cılız sesli kemençe de dahi volümü yükselterek, güzel bir ton verdiğini ifade etmiştir.
 Bu tarihten sonra yaptığımız laboratuar çalışmalarında sazın böyle bir malzeme ile birleşmesi oldukça dikkatimizi çekmiş ve farklı sonuçlar aldığımıza inanmıştık.

Alınan olumlu sonuca ilişkin olarak bir süre eşik kesimi çalışmalarımızı oğlum Serhat Baydar ile birlikte yaptık. Olumlu sonucu paylaşmak üzere bu sazı icra edenler tarafından da denenmesine fırsat yaratacağını düşünerek bir prezantasyon veya bir sunum planlarken, yakın tarihte organize edilecek olan 3.ncü Kemençe çevresinde bu sunumun yapılmasının uygun olacağını düşündük.
Bugün burada bu çalışmamızı sizlerle paylaşmaktan heyecan ve mutluluk duymaktayız.

Bizlere gösterdiğiniz ilgi ve alakaya sonsuz teşekkür ederiz.
Saygılarımızla
SEDEFHANE Sanat Atölyesi

NOT : SEDEFHANE Sanat Atölyesi Sn. Erdoğan Baydar‘ın yapmış olduğu bu klasik kemençe eşiği ilk defa tasarımı ve denemesi yapılmış olup, patent tesciline ilişkin ilk 28.04.2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Konferans Salonunda Kemençe Çevresi III. Proğramı ve 22.04.2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Vedat KOSAL konferans salonunda Kemençe Çevresi V proğramında, Türk Müziği Kemençe severler ve Kemençevilere deklere edilmiştir. Faydalı model patent tesciline ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.