کسانی که پردازش پسوریازیس زندگی می کنند و زندگی می کناند

مجله عصرما

کنفرانس مادر مروارید-پسوریازیس

هتل پرا پالاس

کنفرانس مادر مروارید-پسوریازیس

هتل مارماره

کنفرانس مادر مروارید-پسوریازیس

مدرسه سلطانحمت کافر آقا

 مادر مروارید هنر جدید بیکوز

روزنامه دوست بیکوز

پدر-پسر در تلاش برای زنده نگه داشتن مادر مروارید است

روزنامه لنز ینی

عکسبرداری مستند Sedefhane مادر مروارید

تلویزیون سمرقند

از اعماق اقیانوسها گرفته تا استاد دست

آژانس خبری AA

کسانی که هنر مادر مروارید را ساخته اند

روزنامه عصر

کسانی که هنر مادر مروارید را ساخته اند

روزنامه کلبک

کنفرانس هنر مروارید Sedefhane

مولویونه Bahariye بنیاد GİV

مقدمه آستانه شاخ Sedefhane

محیطی کمانچه  III سالن اجتماعات دانشگاه فنی یلدز

کمانچه کلاسیک Sedefhane

مجله موسیقی

مقدمه آستانه شاخ Sedefhane

محیطی کمانچه Vedat Kosal V دانشگاه فنی یلدز

عکسبرداری مستند مادر مروارید Sedefhane

گرایشات های TvNet

عکسبرداری مستند مادر مروارید Sedefhane

محله ها و تصویرها TRT HD

طراحی ویژه Sedefhane

شهرداری بیکوز

کنفرانس هنر مروارید Sedefhane

داروسازی عبدی ابراهیم

نمایشگاه مادر مروارید Sedefhane

موزه نظامی حربیه

45th Apimondia 2017 مادر مروارید

مرکز کنگره هاربیه استانبول

فروشگاه کارگاه هنری Sedefhane

صنایع دستی سنتی ترکیه عمارت  İ.T.O Hünkar

مقدمه آستانه شاخ Sedefhane

هنرستان موسیقی دانشگاه فرات

طراحی ویژه Sedefhane

چراغ اره

طراحی ویژه Sedefhane

.Ünimetal Hassas Döküm San .AŞ

کارگاه هنری مادر مروارید Sedefhane

Beylikdüzü BAKSM

طراحی ویژه Sedefhane

شهرداری بیلیک دوزو

مستند کارگاه آموزشی هنر Sedefhane

İBB رسانه .A.Ş

طراحی ویژه Sedefhane

شهرداری کلانشهر استانبول